nc+ GO tablet App Review – Best Apps for Windows 10

nc+ GO tablet for PC – Get the last version of nc+ GO tablet 2019 for Windows 10, 8, 7, Vista & XP PC 32-bit/64-bit and MAC directly from this site for free now.

Get nc+ GO tablet App for Windows

Download last version of nc+ GO tablet App for PC Windows from the button link on below.

App Name nc+ GO tablet
Version 5.12.1
Update 2020-07-29
Requirement Windows 7, Windows 8, Windows 10

nc+ GO tablet logo

 

How To Install nc+ GO tablet on Windows 10

This app is made for Android. So, if you wanna install nc+ GO tablet on PC Windows, first you will need Android Emulator like NOX App or Bluestacks. With this emulator app you will be able to running nc+ GO tablet into your Windows 7, 8, 10 Laptop. And even install android app on your MAC OSx PC

 1. Go to this Bluestacks download page or NOX App Download Page to get the emulator that compatible with your Operating System.
 2. Click the icon on Desktop to run the Bluestacks Emulator app on Windows.
 3. Login with your Google Play Store account.
 4. Then, open Google Play Store and search for ” nc+ GO tablet “
 5. Choose one of the app from the search result list. Click the Install button.
 6. Or you can import the nc+ GO tablet.apk file that you’ve downloaded from the link on above this article with Bluestacks File Explorer. Right-Click then install it.
 7. Now you can play nc+ GO tablet app for PC.
 8. Enjoy the app!
 9. Installing NOX it’s almost the same with step on above

Install nc+ GO tablet on MAC PC

This nc+ GO tablet is a great fit for Mac OS as well. To download it in your Mac Book, first you’ll need to download the .dmg file of BlueStacks Emulator for MAC. After you have finished installing BlueStacks emulator, the process of installation for Mac OS is exactly the same as Windows. Follow the above steps and you will successfully download the nc+ GO tablet App. on your Mac Book PC.

How to completely uninstall (remove) nc+ GO tablet?

Because this app is installed on PC with Bluestacks, So just follow these instructions on bellow To uninstall (remove) app:

 • On the BlueStacks window, click on the Blue colored “Home” button as shown in the picture below
 • Once you click on the “Home” button, you will be able to see the option “Installed apps” on the Home screen
 • Hover the mouse near “Installed apps” and it will then show further options “Install apk” and “Delete apps” as shown in the picture below. Left click on “Delete apps” once
 • Once we click that option, the screen option will appeared
 • All the installed apps will have a small Red “X” marked on the top left. Left click once on the small Red “X” associated with the icon of the app you are intending to uninstall or delete
 • Click on Yes to Uninstall/Delete the app
 • Repeat the procedure in case you have more than one app to be uninstalled or deleted from BlueStacks.
Recommended Windows App:   Wooden 100 Block Puzzle - Classic Wood Brain Game App Review – Best Apps for Windows 10

Alternatively, you may also left-click and hold the app icon you want to uninstall or delete and then click once on (cross button) next to the app icon to uninstall it.

nc+ GO tablet for Windows Reviews

nc GO tablet 5.12.1 preview 1
nc GO tablet 5.12.1 preview 1
nc GO tablet 5.12.1 preview 2
nc GO tablet 5.12.1 preview 2

nc+ GO tablet App Preview

Aplikacja mobilna przeznaczona dla Abonentów nc+. Darmowy dostęp do ponad 100 kanałów TV na żywo (w tym wszystkich kanałów CANAL+) oraz ponad 50 kolekcji na życzenie – poziom dostępu uzależniony od aktualnie posiadanej oferty abonenckiej.

Z nc+ GO możesz korzystać nawet na 4-ech urządzeniach (w tym samym czasie możliwe jest oglądanie wideo na 2-óch z nich). Podczas pierwszego użycia konieczna jest rejestracja – potrzebny będzie numer Abonenta (znajdziesz na każdej fakturze za usługi nc+ lub na umowie), PESEL oraz aktywna skrzynka/adres email.

Najważniejsze funkcjonalności:
• demo: możliwość zapoznania się z ofertą nc+ GO bez konieczności rejestracji i logowania
• codzienne rekomendacje najlepszych filmów, seriali i dokumentów,
• program TV,
• możliwość dokończenia oglądania na innym urządzeniu (follow me),
• możliwość tworzenia własnych list ulubionych kanałów i audycji,
• możliwość ustawienia przypomnień o nadchodzących emisjach audycji tv,
• sekcja dla dzieci – setki bajek, kreskówek i audycji edukacyjnych (strefa posiada specjalne zabezpieczenia, pozwalające na kontrolę dostępu do odpowiednich treści oraz długości korzystania przez dzieci),
• możliwość oceny audycji i materiałów wideo,
• możliwość polubienia (like) i podzielenia się ze znajomymi (share) – zintegrowana z aplikacjami Facebook i Twitter.
UWAGA: ze względu na ochronę praw emisji materiałów wideo i kanałów na żywo, aplikacja działa wyłącznie na niemodyfikowanym systemie Android.

Aplikacja działa na tabletach z zainstalowanym Androidem w wersji 4.0 i wyższych. Zalecamy aktualizację do wersji 4.4.2 (minimum).
Mobile application designed for subscribers nc +. Free access to over 100 channels of live TV (all channels including Canal +) and over 50 collections on request – access level depends on the offer currently held subscriber.

Recommended Windows App:   LAZY IPTV App Review – Best Apps for Windows 10

With nc + GO You can even use the 4-quadrant devices (at the same time it is possible to watch video on a 2-óch of them). During the first use registration is required – you will need Subscriber number (found on each invoice for services or nc + contract), social security and an active box / email address.

Key features:
• Demo: the opportunity to get acquainted with the nc + GO without having to register and login
• daily recommendations of the best films, serials and documents,
• TV program,
• the ability to complete watching on another device (follow me)
• the ability to create your own lists of favorite channels and programs,
• the ability to set reminders for upcoming issues of broadcast television,
• a section for children – hundreds of fairy tales, cartoons and educational programs (zone has special protection, allowing you to control access to relevant content and length of use by children)
• the ability to evaluate programs and video,
• the possibility of liking (like) and to share with friends (share) – integrated with Facebook and Twitter applications.
NOTE: due to the protection of the rights issue of video and live channels, the application works only on unmodified Android.

The app works on tablets running Android 4.0 and higher. We recommend that you upgrade to version 4.4.2 (minimum).
Nowa funkcjonalność: Przewijanie kanałów na playerze przez gesty (zapping).

Disclaimer

nc+ GO tablet is an App that build by their Developer. This website is not directly affiliated with them. All trademarks, registered trademarks, product names and company names or logos mentioned it in here is the property of their respective owners.

nc+ GO tablet installer file is not hosted on our server. When visitor click “Download” button, installation files will downloading directly from the Official Site.