Laban Key Go Tieng Viet App Review – Best Apps for Windows 10

Laban Key Go Tieng Viet for PC – Get the last version of Laban Key Go Tieng Viet 2019 for Windows 10, 8, 7, Vista & XP PC 32-bit/64-bit and MAC directly from this site for free now.

Get Laban Key Go Tieng Viet App for Windows

Download last version of Laban Key Go Tieng Viet App for PC Windows from the button link on below.

App Name Laban Key Go Tieng Viet
Version 19.7.1.R1
Update 2019-08-09
Requirement Windows 7, Windows 8, Windows 10

Laban Key Go Tieng Viet logo

 

How To Install Laban Key Go Tieng Viet on Windows 10

This app is made for Android. So, if you wanna install Laban Key Go Tieng Viet on PC Windows, first you will need Android Emulator like NOX App or Bluestacks. With this emulator app you will be able to running Laban Key Go Tieng Viet into your Windows 7, 8, 10 Laptop. And even install android app on your MAC OSx PC

 1. Go to this Bluestacks download page or NOX App Download Page to get the emulator that compatible with your Operating System.
 2. Click the icon on Desktop to run the Bluestacks Emulator app on Windows.
 3. Login with your Google Play Store account.
 4. Then, open Google Play Store and search for ” Laban Key Go Tieng Viet “
 5. Choose one of the app from the search result list. Click the Install button.
 6. Or you can import the Laban Key Go Tieng Viet.apk file that you’ve downloaded from the link on above this article with Bluestacks File Explorer. Right-Click then install it.
 7. Now you can play Laban Key Go Tieng Viet app for PC.
 8. Enjoy the app!
 9. Installing NOX it’s almost the same with step on above

Install Laban Key Go Tieng Viet on MAC PC

This Laban Key Go Tieng Viet is a great fit for Mac OS as well. To download it in your Mac Book, first you’ll need to download the .dmg file of BlueStacks Emulator for MAC. After you have finished installing BlueStacks emulator, the process of installation for Mac OS is exactly the same as Windows. Follow the above steps and you will successfully download the Laban Key Go Tieng Viet App. on your Mac Book PC.

How to completely uninstall (remove) Laban Key Go Tieng Viet?

Because this app is installed on PC with Bluestacks, So just follow these instructions on bellow To uninstall (remove) app:

 • On the BlueStacks window, click on the Blue colored “Home” button as shown in the picture below
 • Once you click on the “Home” button, you will be able to see the option “Installed apps” on the Home screen
 • Hover the mouse near “Installed apps” and it will then show further options “Install apk” and “Delete apps” as shown in the picture below. Left click on “Delete apps” once
 • Once we click that option, the screen option will appeared
 • All the installed apps will have a small Red “X” marked on the top left. Left click once on the small Red “X” associated with the icon of the app you are intending to uninstall or delete
 • Click on Yes to Uninstall/Delete the app
 • Repeat the procedure in case you have more than one app to be uninstalled or deleted from BlueStacks.
Recommended Windows App:   Nudify App Review – Best Apps for Windows 10

Alternatively, you may also left-click and hold the app icon you want to uninstall or delete and then click once on (cross button) next to the app icon to uninstall it.

Laban Key Go Tieng Viet for Windows Reviews

Laban Key Go Tieng Viet 19.7.1.R1 preview 1
Laban Key Go Tieng Viet 19.7.1.R1 preview 1
Laban Key Go Tieng Viet 19.7.1.R1 preview 2
Laban Key Go Tieng Viet 19.7.1.R1 preview 2

Laban Key Go Tieng Viet App Preview

Laban Key: Gõ tiếng Việt. See English description further down below.

Laban Key – Vietnamese Keyboard là bàn phím, bộ gõ tiếng Việt với khả năng gợi ý từ có độ chính xác cao. Đươc phát triển dựa trên bàn phím chuẩn của Google Keyboard, Laban Key có thiết kế phím hợp lý và tương thích với nhiều thiết bị.

Các tính năng chính:
– Gõ Telex và VNI chuẩn như UniKey trên PC: bỏ dấu tại bất cứ đâu, tự động ngừng bỏ dấu khi nhập từ không phải tiếng Việt.
– Tùy chọn giao diện bàn phím với nhiều chủ đề đẹp mắt.
– KiểuTelex nâng cao giúp tăng tốc độ gõ lên đáng kể: cc=ch, gg=gi, kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.
– Gợi ý từ tiếp theo dựa trên từ đã gõ với độ chính xác cao.
– Cho phép bỏ dấu tiếng Việt bằng cách vẽ dấu (touch gesture).
– Cho phép thay đổi chiều cao phím.

Các quyền truy cập Laban Key yêu cầu:
– Quyền ghi âm: quyền này dùng để cho phép người dùng nhập liệu bằng giọng nói. Laban Key không thể tự ghi âm mà người dùng không biết.
– Quyền truy cập network và tài khoản Google: Laban Key cần truy cập network để sao lưu và phục hồi cấu hình của Laban Key (bao gồm cả bảng gõ tắt). Laban Key sử dụng Google Drive để đọc, ghi các file cấu hình của Laban Key từ tài khoản Google Drive của bạn. Laban Key cũng có thu thập thông tin thống kê tần suất sử dụng các tính năng của ứng dụng để liên tục cải tiến các tính năng, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng tốt hơn khi gặp sự cố. Bạn có thể tắt việc thống kê này trong mục Tùy chọn nâng cao. Ngoài ra, Laban Key không thu thập bất cứ thông tin nào khác, đảm bảo tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng.

Recommended Windows App:   MOLDIV - Photo Editor, Collage & Beauty Camera App Review – Best Apps for Windows 10


CHÚ Ý:
Khi cài đặt chương trình, android sẽ cảnh báo bạn về việc thu thập dữ liệu và thông tin cá nhân vì bản chất bàn phím là nơi tạo ra các phím gõ. Đây là cảnh báo với tất cả các chương trình bàn phím chứ không riêng gì Laban Key. Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

***
Laban Key is a Vietnamese keyboard (input method) . It helps you type Vietnamese much faster using Telex input method and intelligent word suggestion.

Highlighted features:
– Telex input method: allows typing tones anywhere in the word.
– Enhanced Telex mode lets you type much faster: cc=ch, gg=gi, kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.
– Vietnamese spell check will stop treating a word as Vietnamese, thus allowing typing Vietnamese and other languages without switching languages.
– Statistical word suggestion: desired word may be suggested after just 1, 2 characters.
– Supports touch gestures for tone marks.
– A rich set of keyboard themes, which are grouped into theme packs for on-demand downloading:

Permissions:
– Record audio: Used for voice input for some models, especially those running android 2.3. This permission does not allow Laban Key to record your phone call or conversation.
– Account listing and network access: Used for backup and restore of Laban Key settings, including shortcut (macro) table. Laban Key uses Google Drive API to read/write Laban Key configuration files from/to your Google Drive account. Additionally, Laban Key also collects usage statistics to improve our application and better support users in case of technical trouble shooting. You can opt out this feature in the Laban Key’s Advanced settings section. Other than that, Laban does not collect any user input data. You can be sure that your sensitive data such as password, credit card number are never transferred outside of your phone.


REMARKS:

In setting up Laban Key, Android will warn you about the risk that the program may collect your personal data like passwords and credit card numbers. This is a standard warning to all keyboard (input method) programs, and Laban Key is no exception. Laban Key is not designed to collect your input data. We understand your concern and take your privacy and data security very seriously.

– New Kaomoji emoticons (b ᵔ▽ᵔ)b.
– New achievements.
– Fix bug & improve performance.

Disclaimer

Laban Key Go Tieng Viet is an App that build by their Developer. This website is not directly affiliated with them. All trademarks, registered trademarks, product names and company names or logos mentioned it in here is the property of their respective owners.

Laban Key Go Tieng Viet installer file is not hosted on our server. When visitor click “Download” button, installation files will downloading directly from the Official Site.