วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) App Review – Best Apps for Windows 10

วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) for PC – Get the last version of วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) 2019 for Windows 10, 8, 7, Vista & XP PC 32-bit/64-bit and MAC directly from this site for free now.

Get วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) App for Windows

Download last version of วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) App for PC Windows from the button link on below.

App Name วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio)
Version 4.4.2.5
Update 2019-02-25
Requirement Windows 7, Windows 8, Windows 10

วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) logo

 

How To Install วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) on Windows 10

This app is made for Android. So, if you wanna install วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) on PC Windows, first you will need Android Emulator like NOX App or Bluestacks. With this emulator app you will be able to running วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) into your Windows 7, 8, 10 Laptop. And even install android app on your MAC OSx PC

 1. Go to this Bluestacks download page or NOX App Download Page to get the emulator that compatible with your Operating System.
 2. Click the icon on Desktop to run the Bluestacks Emulator app on Windows.
 3. Login with your Google Play Store account.
 4. Then, open Google Play Store and search for ” วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) “
 5. Choose one of the app from the search result list. Click the Install button.
 6. Or you can import the วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio).apk file that you’ve downloaded from the link on above this article with Bluestacks File Explorer. Right-Click then install it.
 7. Now you can play วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) app for PC.
 8. Enjoy the app!
 9. Installing NOX it’s almost the same with step on above
Recommended Windows App:   WIDIA NOVO App Review – Best Apps for Windows 10

Install วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) on MAC PC

This วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) is a great fit for Mac OS as well. To download it in your Mac Book, first you’ll need to download the .dmg file of BlueStacks Emulator for MAC. After you have finished installing BlueStacks emulator, the process of installation for Mac OS is exactly the same as Windows. Follow the above steps and you will successfully download the วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) App. on your Mac Book PC.

How to completely uninstall (remove) วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio)?

Because this app is installed on PC with Bluestacks, So just follow these instructions on bellow To uninstall (remove) app:

 • On the BlueStacks window, click on the Blue colored “Home” button as shown in the picture below
 • Once you click on the “Home” button, you will be able to see the option “Installed apps” on the Home screen
 • Hover the mouse near “Installed apps” and it will then show further options “Install apk” and “Delete apps” as shown in the picture below. Left click on “Delete apps” once
 • Once we click that option, the screen option will appeared
 • All the installed apps will have a small Red “X” marked on the top left. Left click once on the small Red “X” associated with the icon of the app you are intending to uninstall or delete
 • Click on Yes to Uninstall/Delete the app
 • Repeat the procedure in case you have more than one app to be uninstalled or deleted from BlueStacks.

Alternatively, you may also left-click and hold the app icon you want to uninstall or delete and then click once on (cross button) next to the app icon to uninstall it.

Recommended Windows App:   AirBox - Vividia AbleScope App Review – Best Apps for Windows 10

วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) for Windows Reviews

Watnaradio 4.4.2.5 preview 1
Watnaradio 4.4.2.5 preview 1
Watnaradio 4.4.2.5 preview 2
Watnaradio 4.4.2.5 preview 2

วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) App Preview

แอพฟังวิทยุออนไลน์ของวัดนาป่าพง รวมถึงใช้แจ้งปัญหาการใช้งาน อ่านประกาศสำหรับวิทยุออนไลน์ และช่วยให้ผู้ใกล้ตายให้ได้ฟังธรรมก่อนตาย
ซึ่งทำเพื่อเผยแผ่พุทธวจนซึ่งเป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้า โดยทุกสถานีวิทยุจะเปิดออนไลน์ทุกวันตลอด 24 ชม.

This is the application for listening to the Watnapahpong online radios. In this application, you can report the online radio problem, read the news about the online radio and help the person who is nearly dead to be listened to the Buddha sutras before death.

This app is created to proclaim the words of the Buddha (Buddhawajana). All online radio stations are online 24/7.

วัดนาป่าพง (Napahpong temple)
http://watnapp.com
-ปรับปรุงระบบ

* ภายในแอปบรรจุสถานีฟังธรรมก่อนตายแบบไม่ใช้เน็ต และสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดนาป่าพง

– Bug fixed.

* This app contains the Thai emergency offline station for listening to suttas before death and also contains the watnapahpong’s online radio stations

Disclaimer

วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) is an App that build by their Developer. This website is not directly affiliated with them. All trademarks, registered trademarks, product names and company names or logos mentioned it in here is the property of their respective owners.

วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio) installer file is not hosted on our server. When visitor click “Download” button, installation files will downloading directly from the Official Site.